Ansvar

PETTERS jobbar med samtliga FNs 17 Global mål.

Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen.

som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.

  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

  • Att främja fred och rättvisa.

  • Att lösa klimatkrisen.

Vill du veta mer hur PETTERS arbetar med målen? Klicka här.

0